Praktyczne zastosowanie SAP ERP – IX Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe MDDP Akademia Biznesu

Praktyczne zastosowanie SAP ERP – IX Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Kategoria: , ,
Cel studiów

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP (na bazie SAP). Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%.
System SAP daje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom dzięki koordynacji procesów biznesowych. Dzięki systemowi SAP polepsza się organizacja i automatyzacja procesów, a tym samym zwiększa się ich wydajność i opłacalność. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy i wykorzystywane praktycznie w procesach zarządzania w łańcuchach dostaw.

Korzyści dla uczestników

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na standaryzację procesów i skrócenie czasu potrzebnego na ich obsługę z wykorzystaniem systemu SAP. Słuchacze nauczą się m.in. szybszego sporządzania raportów dla różnych celów sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych.
Absolwenci (po zdaniu egzaminu praktycznego) otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie licencji SAP.
W toku studiów każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.Studia adresowane są do osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystywaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać system SAP w swojej pracy. Znajomość systemu SAP stwarza możliwość podjęcia pracy jako specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zaopatrzenia, dystrybucja i sprzedaż, kontrola i zapewnienie jakości, finanse, utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, kontroling finansowy, konsultacje wdrożeniowe systemu, architektura procesów biznesowych i wiele innych.

Warunki ukończenia studiów

• Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin końcowy obejmuje test sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne wykorzystywania zintegrowanego systemu informatycznego SAP w przedsiębiorstwie
• Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym oraz pracą indywidualną w ramach przedmiotu TESTY INTEGRACYJNE
• Egzamin semestralny stanowi 20 % oceny końcowej, praca indywidualna 20 % oceny końcowej, egzamin końcowy 60% oceny końcowej

Prowadzący

• Ryszard Miler

• Bartosz Szubzda

• Sebastian Sobczyk

• Paweł Woźniak

• Piotr Kosior

• Wojciech Barczyński

Program

Moduł 1

Systemy informatyczne logistyki

Moduł 2

Wprowadzenie do systemu SAP

1. Zintegrowane systemy informatyczne
2. System SAP –  główne funkcjonalności, wprowadzenie do systemu

Moduł 3

Gospodarka materiałowa (MM)

1. Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie
2. Zarządzanie danymi zakupowymi
3.Definiowanie dostawców i klientów. Walidacja dostawców
4. Inwentaryzacja
5. Przyjęcia towarów
6. Proces zakupu materiałów

Moduł 4

Planowanie i kontrolowanie produkcji (PP)

1. Wielopoziomowe struktury materiałowe
2. Definiowanie marszrut i centrów pracy
3. Planowanie procesu produkcyjnego
4. Raportowanie z produkcji
5. Zapotrzebowania materiałowe
6. Różne typy produkcji

Moduł 5

Sprzedaż i dystrybucja (SD)

1. Plany sprzedażowe
2. Wysyłka towarów
3. Wystawianie dokumentów sprzedażowych
4. Strategie cenowe, promocje i obniżki
5. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu sprzedaży z procesem produkcyjnym

Moduł 6

Kontrola jakości (QM)

1. Charakterystyki i plany kontroli
2. Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży
3. Automatyzacja procesów

Moduł 7

Zarządzanie magazynem (WM)

1. Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM
2. Proces kontroli jakości na magazynie

Moduł 8
Finanse przedsiębiorstwa (FICO)

1. Rachunkowość
2. Controlling

Moduł 9

Testy integracyjne

1. Zdefiniowanie pełnego procesu od zamówienia sprzedaży po wysyłkę produktu gotowego

Moduł 10

Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP

1. Ustawienia konfiguracyjne
2. Business workflow
3. Uprawnienia i zagadnienia programistyczne ABAP 

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 180 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
– sobota 8.45 – 15.45
– niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• CV
• 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• kopia dowodu osobistego
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
– 200 zł opłata wpisowa
– 8400 zł w przypadku płatności jednorazowej *
– 8800 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 4400 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

logo_pl_nowe

 

                                

Terminy

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję