Praktyczne zastosowanie SAP ERP – 19 edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe MDDP Akademia Biznesu

Praktyczne zastosowanie SAP ERP – 19 edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Kategoria: , ,

Cel studiów

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP (na bazie SAP). Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%.

System SAP daje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom dzięki koordynacji procesów biznesowych. Dzięki systemowi SAP polepsza się organizacja i automatyzacja procesów, a tym samym zwiększa się ich wydajność i opłacalność. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy i wykorzystywane praktycznie w procesach zarządzania w łańcuchach dostaw.

Korzyści dla uczestników

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na standaryzację procesów i skrócenie czasu potrzebnego na ich obsługę z wykorzystaniem systemu SAP. Słuchacze nauczą się m.in. szybszego sporządzania raportów dla różnych celów sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych.

Absolwenci (po zdaniu egzaminu praktycznego) otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie licencji SAP.
W toku studiów każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.

Warunki ukończenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin końcowy obejmuje test sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne wykorzystywania zintegrowanego systemu informatycznego SAP w przedsiębiorstwie.

Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym oraz pracą indywidualną w ramach przedmiotu TESTY INTEGRACYJNE.

Egzamin semestralny stanowi 20 % oceny końcowej, praca indywidualna 20 % oceny końcowej, egzamin końcowy 60% oceny końcowej.

Prowadzący

• Bartosz Szubzda
• Bartłomiej Socha
• Paweł Woźniak
• Wojciech Barczyński
• Paulina Kuliga
• Elżbieta Gmur
• Sebastian Sobczyk

Program

Zajęcia Integracyjne

Moduł 1
SAP S/4 HANA

Moduł 2
Wprowadzenie do systemu SAP

1. Zintegrowane systemy informatyczne
2. System SAP – główne funkcjonalności, wprowadzenie do systemu

Moduł 3
Gospodarka materiałowa (MM)

1. Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie

2. Zarządzanie danymi zakupowymi

3. Definiowanie dostawców i klientów. Walidacja dostawców

4. Inwentaryzacja

5. Przyjęcia towarów

6. Proces zakupu materiałów

Moduł 4
Planowanie i kontrolowanie produkcji (PP)

1. Wielopoziomowe struktury materiałowe

2. Definiowanie marszrut i centrów pracy

3. Planowanie procesu produkcyjnego

4. Raportowanie z produkcji

5. Zapotrzebowania materiałowe

6. Różne typy produkcji

Moduł 5
Sprzedaż i dystrybucja (SD)

1. Plany sprzedażowe

2. Wysyłka towarów

3. Wystawianie dokumentów sprzedażowych

4. Strategie cenowe, promocje i obniżki

5. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu sprzedaży z procesem produkcyjnym

Moduł 6
Kontrola jakości (QM)

1. Charakterystyki i plany kontroli

2. Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży

3. Automatyzacja procesów

Moduł 7
Zarządzanie magazynem (WM)

1. Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM

2. Proces kontroli jakości na magazynie

Moduł 8
Finanse przedsiębiorstwa (FICO)

1. Rachunkowość

2. Controlling

Moduł 9
Testy integracyjne

1. Zdefiniowanie pełnego procesu od zamówienia sprzedaży po wysyłkę produktu gotowego

Moduł 10
Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP

1. Ustawienia konfiguracyjne

2. Business workflow

3. Uprawnienia i zagadnienia programistyczne ABAP

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 184 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
 • sobota 8.45 – 15.45
 • niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
 • 250 zł opłata wpisowa
 • 8400 zł w przypadku płatności jednorazowej *
 • 8800 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 4400 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: krogalinska@kozminski.edu.pl

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Katarzyna Rogalińska-Gajewska
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 23 52
krogalinska@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

 

Terminy

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję