Prawo podatkowe – 18 edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe MDDP Akademia Biznesu

Prawo podatkowe – 18 edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

26 10 2024 - 29 06 2025 - Warszawa/Online

Kategoria: ,

Cel

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, zarówno w procesie jego tworzenia jak i stosowania. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo-administracyjnego. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów praktyków posiadających głęboką wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa podatkowego co przynosi studentom szereg korzyści. Uczestnicy mają możliwość zdobycia praktycznej perspektywy na temat aktualnych zastosowań prawa podatkowego w rzeczywistych sytuacjach. Po drugie, praktycy są w stanie dzielić się konkretnymi przypadkami i doświadczeniem, co może wzbogacić zrozumienie teoretycznych koncepcji.

Korzyści dla uczestników

Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Dodatkową korzyścią dla absolwentów jest poznanie elementów rachunkowości oraz prawa celnego i dewizowego, które będzie potrafił łączyć z prawem podatkowym. Ma wiedzę na temat wykładni prawa, która polega na ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób koncentrujących swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej – m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych pracowników działów finansowo – księgowych, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

Warunki ukończenia studiów

• Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów.
• Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
• Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru) a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów.
• Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

Prowadzący
  • Adam Bącal,
  • Marcin Borkowski,
  • dr Wojciech Dmoch,
  • Paweł Banasik,
  • Ewa Kilian,
  • Alicja Sarna,
  • Piotr Pogorzelski,
  • Anna Karczewska,
  • Gabriela Suski-Boreki

Program

• Źródła i wykładnia prawa

• Ordynacja podatkowa

• Podatek od towarów i usług

• Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

• Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

• Podatek od spadków i darowizn

• Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne

• Podatek rolny i leśny. Opłata skarbowa

• Podatek od czynności cywilnoprawnych

• Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

• Postępowanie sądowo – administracyjne

• Postępowanie egzekucyjne

• Prawo celne

• Prawo dewizowe

• Podatek akcyzowy

• Prawo karne skarbowe

• Krajowa Administracja Skarbowa, organy administracji skarbowej, kontrola celno-skarbowa, ewidencja podatkowa

• Rachunkowość

• Ustawa o doradztwie podatkowym

• Pisma procesowe

• Zajęcia integracyjne

• Egzaminy

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 178 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
– sobota 8.45 – 15.45
– niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
– 250 zł opłata wpisowa
– 8100 zł w przypadku płatności jednorazowej *
– 8600 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 4300 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: krogalinska@kozminski.edu.pl

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Katarzyna Rogalińska-Gajewska
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 23 52
krogalinska@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

 

Terminy

26 10 2024 - 29 06 2025 - Warszawa/Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję